ถุงผ้า Merchandise Bag
ถุงผ้า Merchandise Bag
ถุงผ้า Merchandise Bag
ถุงผ้า Merchandise Bag
ถุงผ้า Merchandise Bag
ถุงผ้า Merchandise Bag
ถุงผ้า Merchandise Bag
ถุงผ้า Merchandise Bag

ถุงผ้า Merchandise Bag

Regular price 250.00 ฿
/
Tax included.

Color

แทนการใช้ถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติก เราเลือกท่ีจะใช้ถุงผ้าแบรนด์ ท่ีผลิตจากผ้าเหลือ  ในโรงงาน และเราเลือกท่ีจะผลิตโดยสนับสนุนให้พ่ีรุ่งแม่บ้านท่ีเปิดกิจการตัดเย็บท่ีบ้านท่ี  ระยองให้ดําเนินการผลิต โดยทางแบรนด์สนับสนุนผ้าและอุปกรณ์ในการผลิต